Toplevel-domæner - SÆRLIGE VILKÅR

SÆRLIGE VILKÅR

for de enkelte toplevel-domæner

Brug af .de-domæner

Ved registrering eller flytning af .de-domæner optræder Mozo.dk udelukkende som formidler mellem ejeren af domænet og DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (cf. http://www.denic.de/)

Brug af .dk-domæner

Ejeren af domænet er indforstået med, at fortsat registrering eller flytning er betinget af bl.a. overholdelse af DIFO’s til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under toplevel-domænet .dk, herunder afgørelser fra det af DIFO nedsatte klagenævn, jf. § 5 i regelsættet. (jf. http://www.dk-hostmaster.dk/)

Brug af .nl-domæner

Ejeren af domænet er ved registrering eller flytning af et .nl-domænenavn indforstået med at overholde SIDN’s til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under toplevel-domænet .nl (jf. https://www.sidn.nl/downloads/procedures/Dispute+Resolution+Regulations+for+nl+Domain+Names.pdf)

Brug af .se-domæner

Ved registrering eller flytning af .se-domæner er Mozo.dk bindeleddet mellem ejeren af domænet og .SE (The Internet Infrastructure Foundation), og ejeren af domænet er indforstået med at overholde .SE’s til enhver tid gældende regler for administration af topdomænet .se (jf. http://www.iis.se/)

Brug af .uk-domæner

Ejeren af domænet er ved registrering eller flytning af et .uk-domænenavn indforstået med at overholde Nominets til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under toplevel-domænet .uk (jf. https://www.nominet.uk/resources/policy/policies-rules/#registrant)

For domænenavne, som ikke er nævnt på denne side, henvises til det enkelte toplevel-domænes regler. Hvis ejeren af domænet ikke overholder reglerne for det enkelte domæne, er Mozo.dk berettiget til at foranledige kundens webhotel slettet.

Brug af .be-domæner

Ejeren af domænet er ved registrering eller flytning af et .be-domænenavn indforstået med at overholde DNS.be’s til enhver tid gældende regler for administration af domænenavne under toplevel-domænet .be (jf. http://www.dnsbelgium.be/en/documents/enduser-terms-and-conditions-be)

Brug af andre domæner

For andre domænenavne end ovenstående henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler.

Icon